งานมอบรางวัลที่สุดของ Beauty of New Generation แห่งปี